2017 Arena Pro Swim Series: Santa Clara - Clark Smith, Texas (day two final)