2017 Arena Pro Swim Series: Santa Clara - Chase Kalisz, Georgia (day four finals)