2017 Arena Pro Swim Series: Atlanta - Melanie Margalis (day four finals)