Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 538 Men 200 LC Meter Butterfly
==================================================================
  Name         Age Team         Seed  Prelims    
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Do Van, Hieu      15 LAN        2:15.00  2:15.63 
         30.48   1:04.37 (33.89)
    1:39.45 (35.08)   2:15.63 (36.18)
 2 Tran Duy, Khoi     15 HCM        2:06.00  2:22.36 
         32.27   1:08.27 (36.00)
    1:45.02 (36.75)   2:22.36 (37.34)
 3 Pham, Hien       21 QDI        2:09.00  2:24.05 
         32.58   1:09.58 (37.00)
    1:46.33 (36.75)   2:24.05 (37.72)
 4 Chau B, Anh Tu     23 DNG        2:10.00  2:25.16 
         31.19   1:06.16 (34.97)
    1:44.75 (38.59)   2:25.16 (40.41)
 5 Nguyen Duy, Thien   15 TBH        2:15.00  2:30.51 
         32.40   1:12.03 (39.63)
    1:51.60 (39.57)   2:30.51 (38.91)
 6 Nguyen Ng, Huynh    17 DNI        2:08.10  2:31.36 
         34.94   1:14.13 (39.19)
    1:53.26 (39.13)   2:31.36 (38.10)
 7 Phan Lam, Yen     15 HCM        2:11.00  2:31.46 
         34.11   1:13.06 (38.95)
    1:52.78 (39.72)   2:31.46 (38.68)
 8 Thai Quang, Minh    14 HNI        2:32.80  2:31.62 
         33.86   1:12.86 (39.00)
    1:52.81 (39.95)   2:31.62 (38.81)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Nguyen Huu, Hien    23 LAN        2:12.00  2:42.76 
         35.77   1:17.09 (41.32)
    1:59.89 (42.80)   2:42.76 (42.87)
 -- Duong Thanh, Minh   24 QDI        2:10.00     DQ 
         32.68   1:11.92 (39.24)
    1:53.20 (41.28)