Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 535 Women 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
  Name         Age Team         Seed  Prelims    
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Nguyen T., Kim Tuyen  18 HCM         27.40   28.36 
 2 Ho Nhat, Song Vy    17 HCM         27.50   28.63 
 3 Nguyen T, Ngoc Yen   18 DNI         27.60   28.82 
 4 Nguyen T, D.Linh    15 QDI         29.00   28.87 
 5 Dinh Ngoc, Hiep    13 LAN         29.00   29.28 
 6 Ng.T, Kieu Oanh    17 QNH         27.50   29.62 
 7 Tran T, Ngoc Anh    18 DNG         29.30   30.15 
 8 Ngo Thu, Ha      13 QNH         29.50   30.25 
 -----------------------------------------------------------------
 9 Thai Ngoc, Mai     16 HNI         30.00   30.48 
 -- Truong Thuy, Nhi    15 HCM          NT   X28.94 
 -- Pham Thi, Yen     13 QNH          NT   X30.20 
 -- Le Thi, Ha My     14 QNH          NT   X31.92