Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 534 Men 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
  Name         Age Team         Seed  Prelims    
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Hoang Quy, Phuoc    19 DNG         26.90   28.66 
 2 Tran Duy, Khoi     15 HCM         28.00   28.74 
 3 Luong Van, Trieu    15 CTO         28.50   29.16 
 4 Nguyen Viet, Trung   22 HCM         27.80   29.42 
 5 Vo Duy, Phong     20 LAN         28.60   29.51 
 6 Tran Duc, Tung     17 HPG         29.30   29.68 
 7 Nguyen Van, Cuong   19 QDI         29.00   29.95 
 8 Ta Thanh, Long     18 HNI         29.80   30.29 
 -----------------------------------------------------------------
 9 Tran Van, Trieu    17 HPG         30.00   30.38 
 10 Phan Van, Thuong    17 DNG         30.50   34.95 
 -----------------------------------------------------------------
 -- Nguyen Ngoc, Trien   15 HPG          NT   X29.37 
 -- Nguyen Van, Quan    15 HPG          NT   X31.40 
 -- Le V, Manh Linh    17 DNG          NT   X36.53