Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 324 Men 200 LC Meter IM
==================================================================
  Name         Age Team         Seed  Prelims    
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Pham Thanh, Nguyen   20 LAN        2:06.00  2:28.01 
                1:09.45 ( )
   2:28.01 (1:18.56)          
 2 Nguyen Ng, Huynh    17 DNI        2:12.30  2:28.36 
                1:08.34 ( )
   2:28.36 (1:20.02)          
 3 Phan Gia, Man     16 HCM        2:13.00  2:31.33 
                1:11.82 ( )
   2:31.33 (1:19.51)          
 4 Nguyen Van, Thai    17 DNG        2:24.00  2:32.06 
 5 Tran Duy, Khoi     15 HCM        2:06.00  2:34.52 
                1:11.98 ( )
   2:34.52 (1:22.54)          
 6 Do Van, Hieu      15 LAN        2:29.10  2:37.34 
                1:12.56 ( )
   2:37.34 (1:24.78)          
 7 Nguyen Van, Sang    15 QTI        2:20.00  2:41.84 
 8 Tran Dang, Phuoc    16 QDI        2:15.00  3:00.33 
                1:21.97 ( )
   3:00.33 (1:38.36)          
 -----------------------------------------------------------------
 -- Le V, Manh Linh    17 DNG          NT  X2:40.11 
                1:18.08 ( )
   2:40.11 (1:22.03)