Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 320 Men 100 LC Meter Butterfly
==================================================================
  Name         Age Team         Seed  Prelims    
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Hoang Quy, Phuoc    19 DNG         53.50   58.79 
         26.62    58.79 (32.17)
 2 Phan Gia, Man     16 HCM         59.20  1:00.08 
         28.72   1:00.08 (31.36)
 3 Nguyen Ng, Huynh    17 DNI         58.60  1:00.44 
         17.17   1:00.44 (43.27)
 4 Phan Lam, Yen     15 HCM         58.00  1:00.68 
         28.38   1:00.68 (32.30)
 5 Duong Thanh, Minh   24 QDI         57.00  1:01.35 
         17.17   1:01.35 (44.18)
 6 Nguyen Huu, Hien    23 LAN         59.00  1:01.59 
         17.17   1:01.59 (44.42)
 7 Tran Dang, Phuoc    16 QDI         56.00  1:02.33 
         17.17   1:02.33 (45.16)
 8 Dang Quoc, Vuong    19 LAN          NT  1:02.73 
         28.97   1:02.73 (33.76)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Nguyen Duy, Thien   15 TBH         57.00  1:02.85 
         29.20   1:02.85 (33.65)
 10 Ng.D, Nhat Nam     19 BDH         59.00  1:04.45 
         29.74   1:04.45 (34.71)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Nguyen Van, Dat    18 THA         59.00  1:04.46 
         28.61   1:04.46 (35.85)
 12 Pham Dac, Thien    15 THA        1:05.00  1:06.67 
         29.89   1:06.67 (36.78)
 13 Nguyen Van, Ty     23 DNG         59.00  1:07.33 
         17.17   1:07.33 (50.16)
 14 Luong Van, Trieu    15 CTO        1:00.30  1:09.47 
         17.17   1:09.47 (52.30)
 -- Nguyen Van, Thai    17 DNG          NT  X1:03.76 
         17.17   1:03.76 (46.59)