Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 213 Men 100 LC Meter Breaststroke
==================================================================
  Name         Age Team         Seed  Prelims    
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Huynh The, Vi     16 HCM        1:08.00  1:09.49 
         32.91   1:09.49 (36.58)
 2 Nguyen Van, Thai    17 DNG        1:07.00  1:10.17 
         33.48   1:10.17 (36.69)
 3 Nguyen Tien, Hung   21 QDI        1:05.00  1:10.23 
         33.40   1:10.23 (36.83)
 4 Nguyen Huu, Viet    24 HPG        1:04.00  1:10.42 
         32.38   1:10.42 (38.04)
 5 Phan Gia, Man     16 HCM        1:09.00  1:10.90 
         33.29   1:10.90 (37.61)
 6 Tran Duc, Tai     17 LAN        1:09.00  1:11.16 
         34.07   1:11.16 (37.09)
 7 Nguyen Van, Khoi    15 HPG        1:11.00  1:11.71 
         33.74   1:11.71 (37.97)
 8 Vo Minh, Dung     15 Q1        1:13.00  1:12.89 
         34.00   1:12.89 (38.89)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Truong Minh, Giau   21 LAN        1:08.00  1:13.14 
         34.03   1:13.14 (39.11)
 10 Nguyen Van, Sang    15 QTI        1:10.00  1:13.19 
         33.91   1:13.19 (39.28)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Nguyen Van, Nhan    16 CTO        1:09.30  1:13.51 
         34.56   1:13.51 (38.95)
 -- Luu Quoc, Hung     17 KDG          NT  X1:14.18 
         35.04   1:14.18 (39.14)
 -- Hoang Dinh, Long    23 DNG        1:06.00     DQ