Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 540 Men 400 LC Meter Medley Relay
====================================================================
  Team                  Seed   Finals    
====================================================================
 1 DNG 'A'                 NT  3:59.30 
   1) Hoang Quy, Phuoc 19      2) Nguyen Van, Thai 17     
   3) Chau B, Anh Tu 23       4) Nguyen Van, Ty 23      
         28.79    58.92 (58.92)
    1:30.71 (31.79)  2:06.60 (1:07.68)
    2:33.93 (27.33)   3:05.18 (58.58)
    3:30.88 (25.70)   3:59.30 (54.12)
 2 HCM 'A'                 NT  3:59.70 
   1) Tran Duy, Khoi 15       2) Huynh The, Vi 16       
   3) Phan Gia, Man 16       4) Nguyen Huy, Dat 16      
         29.98  1:00.29 (1:00.29)
    1:31.69 (31.40)  2:06.84 (1:06.55)
    2:33.95 (27.11)   3:04.88 (58.04)
    3:30.75 (25.87)   3:59.70 (54.82)
 3 QDI 'A'                 NT  4:03.39 
   1) Nguyen Van, Cuong 19     2) Nguyen Tien, Hung 21     
   3) Duong Thanh, Minh 24     4) Tran Dang, Phuoc 16     
         30.58  1:03.36 (1:03.36)
    1:34.95 (31.59)  2:10.72 (1:07.36)
    2:38.22 (27.50)   3:09.30 (58.58)
    3:34.80 (25.50)   4:03.39 (54.09)
 4 LAN 'A'                 NT  4:07.55 
   1) Vo Duy, Phong 20       2) Tran Duc, Tai 17       
   3) Nguyen Huu, Hien 23      4) Pham Thanh, Nguyen 20    
         30.48  1:02.89 (1:02.89)
    1:35.30 (32.41)  2:11.21 (1:08.32)
    2:39.95 (28.74)  3:11.97 (1:00.76)
    3:37.09 (25.12)   4:07.55 (55.58)