Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 538 Men 200 LC Meter Butterfly
==================================================================
  Name         Age Team       Prelims   Finals    
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Nguyen Ng, Huynh    17 DNI        2:31.36  2:07.21 
         29.04   1:01.39 (32.35)
    1:34.25 (32.86)   2:07.21 (32.96)
 2 Chau B, Anh Tu     23 DNG        2:25.16  2:07.51 
         29.24   1:01.46 (32.22)
    1:34.19 (32.73)   2:07.51 (33.32)
 3 Tran Duy, Khoi     15 HCM        2:22.36  2:08.91 
         29.28   1:02.00 (32.72)
    1:35.44 (33.44)   2:08.91 (33.47)
 4 Pham, Hien       21 QDI        2:24.05  2:09.91 
         28.78   1:01.77 (32.99)
    1:35.31 (33.54)   2:09.91 (34.60)
 5 Phan Lam, Yen     15 HCM        2:31.46  2:10.55 
         29.08   1:02.16 (33.08)
    1:36.04 (33.88)   2:10.55 (34.51)
 6 Do Van, Hieu      15 LAN        2:15.63  2:13.98 
         29.77   1:04.09 (34.32)
    1:39.24 (35.15)   2:13.98 (34.74)
 7 Thai Quang, Minh    14 HNI        2:31.62  2:28.73 
         32.13   1:09.15 (37.02)
    1:48.12 (38.97)   2:28.73 (40.61)
 8 Nguyen Duy, Thien   15 TBH        2:30.51  2:29.04 
         31.61   1:08.76 (37.15)
    1:49.57 (40.81)   2:29.04 (39.47)