Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 537 Women 200 LC Meter Butterfly
==================================================================
  Name         Age Team       Prelims   Finals    
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Le Thi, My Thao    16 BPC        2:43.25  2:17.20 
         32.48   1:08.57 (36.09)
    1:45.83 (37.26)   2:17.20 (31.37)
 2 Nguyen T., Kim Tuyen  18 HCM        2:51.39  2:20.63 
         30.82   1:06.01 (35.19)
    1:42.59 (36.58)   2:20.63 (38.04)
 3 Nguyen Ng, B.Nguyen  14 HCM        2:49.70  2:25.72 
         32.19   1:10.64 (38.45)
    1:47.58 (36.94)   2:25.72 (38.14)
 4 Vo T, Hong Tho     17 DNG        2:50.80  2:26.89 
         32.69   1:09.73 (37.04)
    1:47.81 (38.08)   2:26.89 (39.08)
 5 Nguyen Thi, Thao    20 QDI        2:45.58  2:29.54 
         34.58   1:11.26 (36.68)
    1:49.99 (38.73)   2:29.54 (39.55)
 6 Vu Thi, Anh      16 DNI        2:44.78  2:32.45 
         33.70   1:11.86 (38.16)
    1:51.61 (39.75)   2:32.45 (40.84)
 7 Ngo Thu, Ha      13 QNH        2:55.47  2:44.28 
         35.84   1:17.11 (41.27)
    2:00.34 (43.23)   2:44.28 (43.94)
 8 Vo Thi, Ly       14 BDH        2:54.48  2:53.58 
         36.20   1:19.57 (43.37)
    2:07.15 (47.58)   2:53.58 (46.43)