Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 426 Women 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
  Name         Age Team         Seed   Finals    
==================================================================
 1 Nguyen T., Kim Tuyen  18 HCM         30.00   30.63 
 2 Duong Thi, Thom    19 QNH         30.00   30.91 
 3 Phan L, Hong Hanh   17 HCM         31.00   32.02 
 4 Nguyen T, D.Linh    15 QDI         31.00   32.31 
 5 Thai Ngoc, Mai     16 HNI         34.80   34.36 
 6 Ng.T, Kim Oanh     24 DNG         33.00   34.68 
 7 Pham Thi, Yen     13 QNH         35.00   35.84