Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 213 Men 100 LC Meter Breaststroke
==================================================================
  Name         Age Team       Prelims   Finals    
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Nguyen Huu, Viet    24 HPG        1:10.42  1:05.50 
         31.08   1:05.50 (34.42)
 2 Huynh The, Vi     16 HCM        1:09.49  1:08.01 
         32.09   1:08.01 (35.92)
 3 Tran Duc, Tai     17 LAN        1:11.16  1:08.05 
         32.02   1:08.05 (36.03)
 4 Nguyen Tien, Hung   21 QDI        1:10.23  1:08.63 
         32.59   1:08.63 (36.04)
 5 Nguyen Van, Thai    17 DNG        1:10.17  1:09.00 
         32.78   1:09.00 (36.22)
 6 Phan Gia, Man     16 HCM        1:10.90  1:09.76 
         32.53   1:09.76 (37.23)
 7 Nguyen Van, Khoi    15 HPG        1:11.71  1:11.34 
         32.99   1:11.34 (38.35)
 8 Vo Minh, Dung     15 Q1        1:12.89  1:12.13 
         33.40   1:12.13 (38.73)