Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 05/04/2013
  GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2012 - 12/09/2012 to 16/09/2012  
    CAU LAC BO BOI LAN PHU THO, TP.HO CHI MINH (HCM , VIE)    
 
 Event 107 Men 400 LC Meter IM
==================================================================
  Name         Age Team         Seed   Finals    
==================================================================
 1 Tran Duy, Khoi     15 HCM        4:30.00  4:33.50 
         28.97   1:01.71 (32.74)
    1:36.26 (34.55)   2:11.20 (34.94)
    2:49.27 (38.07)   3:28.86 (39.59)
    4:01.95 (33.09)   4:33.50 (31.55)
 2 Nguyen Ng, Huynh    17 DNI        4:46.10  4:46.32 
                1:02.53 ( )
                2:16.82 ( )
    2:58.58 (41.76)   3:39.81 (41.23)
    4:13.60 (33.79)   4:46.32 (32.72)
 3 Lam Quang, Nhat    15 HCM        4:45.00  4:49.73 
         29.60   1:03.19 (33.59)
    1:43.80 (40.61)   2:22.18 (38.38)
    3:02.08 (39.90)   3:42.95 (40.87)
    4:17.48 (34.53)   4:49.73 (32.25)
 4 Nguyen Van, Nhan    16 CTO        4:53.10  4:58.82 
         30.30   1:06.55 (36.25)
    1:47.24 (40.69)   2:26.98 (39.74)
    3:08.22 (41.24)   3:50.23 (42.01)
    4:25.25 (35.02)   4:58.82 (33.57)
 5 Do Van, Hieu      15 LAN        5:00.00  4:59.72 
         30.11   1:03.93 (33.82)
                2:23.54 ( )
    3:08.63 (45.09)   3:52.75 (44.12)
    4:27.46 (34.71)   4:59.72 (32.26)
 6 Nguyen Van, Viet    19 QDI        4:55.00  5:10.88 
         30.43   1:06.17 (35.74)
    1:46.72 (40.55)   2:27.67 (40.95)
    3:12.68 (45.01)   3:59.43 (46.75)
    4:35.41 (35.98)   5:10.88 (35.47)
 -- Nguyen Tr, Anh Tu   14 HCM          NT  X5:07.14 
 -- Pham Quang, Huy    14 HCM          NT  X5:18.70 
 -- Tran Ng, Minh Quan   14 YKE          NT  X5:29.99 
 -- Pham Quang, Minh    14 HCM          NT  X5:33.63 
 -- Le Hoang, Nam     14 YKE          NT    XDQ 
 -- Tran Tan, Trieu    14 LAN        4:09.60     DQ 
 -- Dinh Quoc, Tu     15 KDG          NT    XDQ