Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 537 Women 200 LC Meter Butterfly
==================================================================
     KLQG: # 2:15.53 8/2010  Nguyen Thi Kim Tuyen, Tp. Ho Chi Minh
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Le Thi, My Thao 16 BPC        2:19.50  2:43.25 q   
  r:+0.84 35.79   1:18.59 (42.80)
    2:02.23 (43.64)   2:43.25 (41.02)
 2 Vu Thi, Anh   16 DNI        2:26.10  2:44.78 q   
       36.02   1:18.42 (42.40)
    2:01.97 (43.55)   2:44.78 (42.81)
 3 Nguyen Thi, Tha 20 QDI        2:25.00  2:45.58 q   
  r:+0.77 36.09   1:18.81 (42.72)
    2:04.00 (45.19)   2:45.58 (41.58)
 4 Nguyen Ng, B.Ng 14 HCM        2:28.00  2:49.70 q   
  r:+0.83 35.43   1:18.35 (42.92)
    2:04.66 (46.31)   2:49.70 (45.04)
 5 Vo T, Hong Tho  17 DNG        2:24.00  2:50.80 q   
  r:+0.90 36.38   1:19.91 (43.53)
    2:05.58 (45.67)   2:50.80 (45.22)
 6 Nguyen T., Kim  18 HCM        2:19.00  2:51.39 q   
  r:+0.80 35.69   1:20.21 (44.52)
    2:06.24 (46.03)   2:51.39 (45.15)
 7 Vo Thi, Ly    14 BDH        2:30.00  2:54.48 q   
       36.26   1:20.06 (43.80)
    2:07.11 (47.05)   2:54.48 (47.37)
 8 Ngo Thu, Ha   13 QNH        2:26.00  2:55.47 q   
  r:+0.69 39.96   1:24.29 (44.33)
    2:10.18 (45.89)   2:55.47 (45.29)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Tran Thi, Nga  16 DNG        2:32.00  3:05.26    
  r:+1.00 41.37   1:28.77 (47.40)
    2:16.57 (47.80)   3:05.26 (48.69)
 -- Le Ngoc, Tram  16 HCM          NT  X2:30.36    
  r:+0.65 32.23   1:10.20 (37.97)
    1:49.87 (39.67)   2:30.36 (40.49)