Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 536 Men 200 LC Meter Freestyle
==================================================================
     KLQG: # 1:51.95 12/2010  Hoang Quy Phuoc, Da Nang
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Hoang Quy, Phuo 19 DNG        1:52.00  2:07.60 q   
  r:+0.74 28.34    59.87 (31.53)
    1:33.59 (33.72)   2:07.60 (34.01)
 2 Lam Quang, Nhat 15 HCM        2:03.00  2:08.20 q   
  r:+0.67 28.63    59.92 (31.29)
    1:33.79 (33.87)   2:08.20 (34.41)
 3 Duong Thanh, Mi 24 QDI        1:58.00  2:08.58 q   
  r:+0.76 29.37   1:00.88 (31.51)
    1:34.62 (33.74)   2:08.58 (33.96)
 4 Vu Tan, Thanh  15 HPG        2:08.00  2:10.23 q   
  r:+0.83 30.58   1:03.69 (33.11)
    1:37.56 (33.87)   2:10.23 (32.67)
 5 Dang Quoc, Vuon 19 LAN        1:59.00  2:10.77 q   
  r:+0.64 30.23   1:03.78 (33.55)
    1:36.92 (33.14)   2:10.77 (33.85)
 6 Pham Thanh, Ngu 20 LAN        1:52.00  2:11.20 q   
  r:+0.88 30.37   1:03.15 (32.78)
    1:36.82 (33.67)   2:11.20 (34.38)
 7 Tang T, Bao Vie 17 HCM        1:59.00  2:11.41 q   
  r:+0.76 30.42   1:03.62 (33.20)
    1:37.49 (33.87)   2:11.41 (33.92)
 8 Tran Dang, Phuo 16 QDI        1:58.00  2:11.49 q   
  r:+0.81 30.30   1:03.78 (33.48)
    1:37.84 (34.06)   2:11.49 (33.65)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Dang Quang, Anh 16 HNI        2:09.00  2:12.29    
  r:+0.82 30.49   1:04.40 (33.91)
    1:38.54 (34.14)   2:12.29 (33.75)
 10 Chau B, Anh Tu  23 DNG        1:55.00  2:19.46    
  r:+0.91 33.22   1:08.42 (35.20)
    1:44.25 (35.83)   2:19.46 (35.21)
 -----------------------------------------------------------------
 -- Tran Tan, Trieu 14 LAN          NT  X2:05.19    
  r:+0.74 28.88   1:00.79 (31.91)
    1:33.29 (32.50)   2:05.19 (31.90)
 -- Phan Van, Thuon 17 DNG          NT  X2:06.77    
  r:+0.79 29.49   1:00.84 (31.35)
    1:33.64 (32.80)   2:06.77 (33.13)
 -- Le V, Manh Linh 17 DNG          NT  X2:09.18    
  r:+0.66 30.13   1:03.08 (32.95)
    1:35.79 (32.71)   2:09.18 (33.39)