Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 429 Men 200 LC Meter Breaststroke
==================================================================
     KLQG: # 2:15.25 12/2009  Nguyen Huu Viet, Hai Phong
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Huynh The, Vi  16 HCM        2:28.00  2:31.89 q   
  r:+0.79 34.46   1:14.20 (39.74)
    1:54.14 (39.94)   2:31.89 (37.75)
 2 Nguyen Tien, Hu 21 QDI        2:22.00  2:33.44 q   
  r:+0.84 34.77   1:13.76 (38.99)
    1:53.45 (39.69)   2:33.44 (39.99)
 3 Nguyen Huu, Vie 24 HPG        2:20.00  2:34.25 q   
  r:+0.87 34.32   1:13.16 (38.84)
    1:54.18 (41.02)   2:34.25 (40.07)
 4 Nguyen Van, Tha 17 DNG        2:28.00  2:34.36 q   
  r:+0.80 34.94   1:13.71 (38.77)
    1:54.30 (40.59)   2:34.36 (40.06)
 5 Phan Gia, Man  16 HCM        2:29.00  2:35.08 q   
  r:+0.74 35.13   1:14.24 (39.11)
    1:54.62 (40.38)   2:35.08 (40.46)
 6 Truong Minh, Gi 21 LAN        2:35.00  2:36.83 q   
       34.69   1:14.63 (39.94)
    1:55.31 (40.68)   2:36.83 (41.52)
 7 Nguyen Van, Nha 16 CTO        2:32.10  2:38.55 q   
       35.47   1:15.10 (39.63)
    1:55.54 (40.44)   2:38.55 (43.01)
 8 Vo Minh, Dung  15 Q1        2:41.00  2:41.90 q   
  r:+0.76 35.38   1:16.14 (40.76)
    1:59.10 (42.96)   2:41.90 (42.80)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Nguyen Van, Kho 15 HPG        2:38.00  2:45.28    
       35.97   1:17.03 (41.06)
    2:01.04 (44.01)   2:45.28 (44.24)