Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 321 Women 100 LC Meter Butterfly
==================================================================
     KLQG: # 1:01.30 6/2012  Nguyen Thi Kim Tuyen, Tp. Ho Chi Minh
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Ngo Thu, Ha   13 QNH        1:07.00  1:09.41 q   
 1 Truong Thuy, Nh 15 HCM        1:06.00  1:09.41 q   
  r:+0.83 20.07   1:09.41 (49.34)
 3 Nguyen T., Kim  18 HCM        1:03.00  1:10.13 q   
     r:+0.78            
 4 Vo T, Hong Tho  17 DNG        1:05.00  1:10.79 q   
     r:+0.88            
 5 Nguyen Thi, Tha 20 QDI        1:07.00  1:10.87 q   
       20.07   1:10.87 (50.80)
 6 Tran Thi, Nga  16 DNG        1:07.00  1:11.19 q   
  r:+0.92 20.07   1:11.19 (51.12)
 7 Vu Thi, Anh   16 DNI        1:06.10  1:12.02 q   
     r:+0.86            
 8 Thai Ngoc, Mai  16 HNI        1:10.50  1:13.04 q   
  r:+0.80 20.07   1:13.04 (52.97)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Vo Thi, Ly    14 BDH        1:09.00  1:14.20    
     r:+0.76            
 10 Le Thi, My Thao 16 BPC        1:04.15  1:31.42    
       20.07  1:31.42 (1:11.35)
 -----------------------------------------------------------------
 -- Le Ngoc, Tram  16 HCM          NT  X1:08.09    
     r:+0.77