Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 213 Men 100 LC Meter Breaststroke
==================================================================
     KLQG: # 1:01.60 12/2009  Nguyen Huu Viet, Hai Phong
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Huynh The, Vi  16 HCM        1:08.00  1:09.49 q   
  r:+0.79 32.91   1:09.49 (36.58)
 2 Nguyen Van, Tha 17 DNG        1:07.00  1:10.17 q   
  r:+0.80 33.48   1:10.17 (36.69)
 3 Nguyen Tien, Hu 21 QDI        1:05.00  1:10.23 q   
  r:+0.84 33.40   1:10.23 (36.83)
 4 Nguyen Huu, Vie 24 HPG        1:04.00  1:10.42 q   
  r:+0.86 32.38   1:10.42 (38.04)
 5 Phan Gia, Man  16 HCM        1:09.00  1:10.90 q   
  r:+0.79 33.29   1:10.90 (37.61)
 6 Tran Duc, Tai  17 LAN        1:09.00  1:11.16 q   
  r:+0.83 34.07   1:11.16 (37.09)
 7 Nguyen Van, Kho 15 HPG        1:11.00  1:11.71 q   
  r:+0.85 33.74   1:11.71 (37.97)
 8 Vo Minh, Dung  15 Q1        1:13.00  1:12.89 q   
  r:+0.71 34.00   1:12.89 (38.89)
 -----------------------------------------------------------------
 9 Truong Minh, Gi 21 LAN        1:08.00  1:13.14    
  r:+0.83 34.03   1:13.14 (39.11)
 10 Nguyen Van, San 15 QTI        1:10.00  1:13.19    
  r:+0.66 33.91   1:13.19 (39.28)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Nguyen Van, Nha 16 CTO        1:09.30  1:13.51    
  r:+0.87 34.56   1:13.51 (38.95)
 -- Luu Quoc, Hung  17 KDG          NT  X1:14.18    
  r:+0.87 35.04   1:14.18 (39.14)
 -- Hoang Dinh, Lon 23 DNG        1:06.00     DQ