Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 211 Men 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
     KLQG: # 24.58 12/2010  Hoang Quy Phuoc, Da Nang
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Hoang Quy, Phuo 19 DNG         25.00   26.28 q   
     r:+0.18            
 2 Nguyen Van, Dat 18 THA         24.50   26.39 q   
     r:+0.47            
 3 Duong Thanh, Mi 24 QDI         26.00   27.03 q   
     r:+0.44            
 4 Nguyen Viet, Tr 22 HCM         26.90   27.26 q   
     r:+0.32            
 5 Nguyen Van, Ty  23 DNG         26.50   27.40 q   
     r:+0.47            
 6 Nguyen Huu, Hie 23 LAN         26.50   27.41 q   
     r:+0.25            
 7 Nguyen Ng, Huyn 17 DNI         25.60   27.72 q   
     r:+0.64            
 8 Tran Dang, Phuo 16 QDI          NT   27.73 q   
     r:+0.26            
 -----------------------------------------------------------------
 9 Tran Duc, Tung  17 HPG         28.00   27.78    
     r:+0.37            
 10 Nguyen Duy, Thi 15 TBH         26.00   27.90    
     r:+0.53            
 -----------------------------------------------------------------
 11 Phan Lam, Yen  15 HCM         26.70   28.08    
     r:+0.63            
 12 Luong Van, Trie 15 CTO         26.20   28.09    
     r:+0.18            
 13 Ng.D, Nhat Nam  19 BDH         27.00   28.37    
     r:+0.67            
 14 Pham Thanh, Ngu 20 LAN         25.00   29.18    
     r:+0.28            
 15 Nguyen Van, Qua 15 HPG         28.00   30.03    
     r:+0.74            
 -- Zoltan, Horvath   HNI          NT   X25.49    
     r:+0.26            
 -- Nguyen Huy, Dat 16 HCM          NT   X27.16    
     r:+0.26            
 -- Do Van, Hieu   15 LAN          NT   X28.94    
     r:+0.25            
 -- Tran Quang, Tha 14 QTI          NT   X29.14    
     r:+0.23            
 -- Pham Dac, Thien 15 THA          NT   X29.23    
     r:+0.73            
 -- Nguyen Van, Tha 17 DNG          NT   X35.28    
     r:+0.31