Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 101 Men 50 LC Meter Breaststroke
==================================================================
     KLQG: # 28.39 12/2010  Nguyen Huu Viet, Hai Phong
  Name      Age Team         Seed  Prelims       
==================================================================
           === Preliminaries ===            
 
 1 Nguyen Huu, Vie 24 HPG         31.00   30.36 q   
     r:+0.26            
 2 Tran Duc, Tai  17 LAN         31.00   30.81 q   
     r:+0.17            
 3 Truong Minh, Gi 21 LAN         30.00   30.99 q   
     r:+0.54            
 4 Huynh The, Vi  16 HCM         30.80   31.54 q   
     r:+0.42            
 5 Nguyen Tien, Hu 21 QDI         30.00   31.69 q   
     r:+0.62            
 6 Nguyen Van, Dat 18 THA         30.00   31.99 q   
     r:+0.52            
 7 Nguyen Van, Nha 16 CTO         31.20   32.42 q   
     r:+0.70            
 8 Nguyen Van, San 15 QTI         32.00   32.57 q   
     r:+0.21            
 -----------------------------------------------------------------
 9 Hoang Dinh, Lon 23 DNG         30.90   32.84    
     r:+0.67            
 10 Vo Minh, Dung  15 Q1         31.50   33.04    
     r:+0.29            
 -----------------------------------------------------------------
 11 Nguyen Van, Kho 15 HPG         32.00   33.12    
     r:+0.52            
 12 Lam Quang, Nhat 15 HCM         31.80   33.33    
     r:+0.67            
 13 Nguyen Van, Tha 17 DNG         32.00   33.37    
     r:+0.30            
 14 Tran Dang, Phuo 16 QDI         31.00   39.42    
     r:+0.32            
 -- Zoltan, Horvath   HNI          NT   X29.08    
     r:+0.23            
 -- Luu Quoc, Hung  17 KDG          NT   X34.16    
     r:+0.40            
 -- Nguyen Tr, Anh  14 HCM          NT   X35.35    
     r:+0.27            
 -- Pham Quang, Huy 14 HCM          NT   X36.70    
     r:+0.35