Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 540 Men 400 LC Meter Medley Relay
====================================================================
     KLQG: # 3:51.70 12/2009  , Doi Tuyen
  Team               Seed   Finals       
====================================================================
 1 DNG 'A'              NT  3:59.30    
   1) Hoang Quy, Phuoc 19      2) r:+0.66 Nguyen Van, Thai 17 
   3) r:+0.09 Chau B, Anh Tu 23   4) r:+0.44 Nguyen Van, Ty 23  
  r:+0.61 28.79    58.92 (58.92)
    1:30.71 (31.79)  2:06.60 (1:07.68)
    2:33.93 (27.33)   3:05.18 (58.58)
    3:30.88 (25.70)   3:59.30 (54.12)
 2 HCM 'A'              NT  3:59.70    
   1) Tran Duy, Khoi 15       2) r:+0.58 Huynh The, Vi 16   
   3) r:+0.59 Phan Gia, Man 16   4) r:+0.64 Nguyen Huy, Dat 16  
  r:+0.67 29.98  1:00.29 (1:00.29)
    1:31.69 (31.40)  2:06.84 (1:06.55)
    2:33.95 (27.11)   3:04.88 (58.04)
    3:30.75 (25.87)   3:59.70 (54.82)
 3 QDI 'A'              NT  4:03.39    
   1) Nguyen Van, Cuong 19     2) r:+0.39 Nguyen Tien, Hung 21 
   3) r:+0.40 Duong Thanh, Minh 24 4) r:+0.39 Tran Dang, Phuoc 16 
  r:+0.78 30.58  1:03.36 (1:03.36)
    1:34.95 (31.59)  2:10.72 (1:07.36)
    2:38.22 (27.50)   3:09.30 (58.58)
    3:34.80 (25.50)   4:03.39 (54.09)
 4 LAN 'A'              NT  4:07.55    
   1) Vo Duy, Phong 20       2) r:+0.58 Tran Duc, Tai 17   
   3) r:+0.56 Nguyen Huu, Hien 23  4) r:+0.48 Pham Thanh, Nguyen 20
  r:+0.75 30.48  1:02.89 (1:02.89)
    1:35.30 (32.41)  2:11.21 (1:08.32)
    2:39.95 (28.74)  3:11.97 (1:00.76)
    3:37.09 (25.12)   4:07.55 (55.58)