Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 537 Women 200 LC Meter Butterfly
==================================================================
     KLQG: # 2:15.53 8/2010  Nguyen Thi Kim Tuyen, Tp. Ho Chi Minh
  Name      Age Team       Prelims   Finals       
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Nguyen T., Kim  18 HCM        2:51.39  2:20.63    
  r:+0.73 30.82   1:06.01 (35.19)
    1:42.59 (36.58)   2:20.63 (38.04)
 2 Le Thi, My Thao 16 BPC        2:43.25  2:24.59    
  r:+0.80 32.48   1:08.57 (36.09)
    1:45.83 (37.26)   2:24.59 (38.76)
 3 Nguyen Ng, B.Ng 14 HCM        2:49.70  2:25.72    
  r:+0.77 32.19   1:10.64 (38.45)
    1:47.58 (36.94)   2:25.72 (38.14)
 4 Vo T, Hong Tho  17 DNG        2:50.80  2:26.89    
  r:+0.83 32.69   1:09.73 (37.04)
    1:47.81 (38.08)   2:26.89 (39.08)
 5 Nguyen Thi, Tha 20 QDI        2:45.58  2:29.54    
  r:+0.76 34.58   1:11.26 (36.68)
    1:49.99 (38.73)   2:29.54 (39.55)
 6 Vu Thi, Anh   16 DNI        2:44.78  2:32.45    
  r:+0.96 33.70   1:11.86 (38.16)
    1:51.61 (39.75)   2:32.45 (40.84)
 7 Ngo Thu, Ha   13 QNH        2:55.47  2:44.28    
  r:+0.83 35.84   1:17.11 (41.27)
    2:00.34 (43.23)   2:44.28 (43.94)
 8 Vo Thi, Ly    14 BDH        2:54.48  2:53.58    
       36.20   1:19.57 (43.37)
    2:07.15 (47.58)   2:53.58 (46.43)