Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 535 Women 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
     KLQG: # 27.16 12/2010  Tran Tam Nguyen, Tp. Ho Chi Minh
  Name      Age Team       Prelims   Finals       
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Nguyen T., Kim  18 HCM         28.36   27.03#    
     r:+0.39            
 2 Ho Nhat, Song V 17 HCM         28.63   27.84    
     r:+0.72            
 3 Nguyen T, D.Lin 15 QDI         28.87   28.21    
     r:+0.68            
 4 Nguyen T, Ngoc  18 DNI         28.82   28.39    
     r:+0.61            
 5 Ng.T, Kieu Oanh 17 QNH         29.62   28.88    
     r:+0.76            
 6 Dinh Ngoc, Hiep 13 LAN         29.28   29.09    
     r:+0.61            
 7 Tran T, Ngoc An 18 DNG         30.15   30.16    
     r:+0.51            
 8 Ngo Thu, Ha   13 QNH         30.25   39.67    
     r:+0.46