Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 433 Women 400 LC Meter Medley Relay
====================================================================
     KLQG: # 4:27.79 12/2003  , Doi Tuyen
             Nhung, Y, Vy, Hanh
  Team               Seed   Finals       
====================================================================
 1 HCM 'A'              NT  4:35.10    
   1) Nguyen Ng, B.Nguyen 14    2) r:+0.00 Nguyen Tr, Bao Nhi 17
   3) r:+0.70 Nguyen T., Kimuyen 18 4) r:+0.43 Tran Tam, Nguyen 18 
  r:+0.56 33.46  1:10.09 (1:10.09)
    1:47.69 (37.60)  2:30.55 (1:20.46)
    3:00.57 (30.02)  3:34.71 (1:04.16)
    4:03.83 (29.12)  4:35.10 (1:00.39)
 2 QNH 'A'              NT  4:37.99    
   1) Duong Thi, Thom 19      2) r:+0.22 Le Thi, Ha My 14   
   3) r:+0.00 Ngo Thu, Ha 13    4) r:+0.20 Ng.T, Kieu Oanh 17  
  r:+0.69 32.55  1:07.64 (1:07.64)
    1:44.89 (37.25)  2:28.86 (1:21.22)
    3:00.63 (31.77)  3:35.86 (1:07.00)
    4:05.24 (29.38)  4:37.99 (1:02.13)
 3 QDI 'A'              NT  4:40.38    
   1) Nguyen T, D.Linh 15      2) r:+0.00 Hoang Thi, Hien 16  
   3) r:+0.37 Nguyen Thi, Thao 20  4) r:+0.07 Truong Thi, Kieu 17 
  r:+0.64 34.07  1:09.78 (1:09.78)
    1:46.37 (36.59)  2:29.94 (1:20.16)
    3:02.29 (32.35)  3:38.69 (1:08.75)
    4:08.60 (29.91)  4:40.38 (1:01.69)
 4 DNG 'A'              NT  4:52.60    
   1) Ng.T, Kim Oanh 24       2) r:+0.71 Tran T, Ngoc Anh 18 
   3) r:+0.40 Vo T, Hong Tho 17   4) r:+0.47 Tran Thi, Nga 16   
  r:+0.73 35.67  1:13.79 (1:13.79)
    1:52.62 (38.83)  2:37.14 (1:23.35)
    3:07.83 (30.69)  3:43.83 (1:06.69)
    4:14.93 (31.10)  4:52.60 (1:08.77)