Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 429 Men 200 LC Meter Breaststroke
==================================================================
     KLQG: # 2:15.25 12/2009  Nguyen Huu Viet, Hai Phong
  Name      Age Team       Prelims   Finals       
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Nguyen Huu, Vie 24 HPG        2:34.25  2:24.38    
  r:+0.80 32.49   1:07.93 (35.44)
    1:45.35 (37.42)   2:24.38 (39.03)
 2 Huynh The, Vi  16 HCM        2:31.89  2:25.24    
  r:+0.79 33.49   1:10.39 (36.90)
    1:48.26 (37.87)   2:25.24 (36.98)
 3 Nguyen Van, Tha 17 DNG        2:34.36  2:26.67    
  r:+0.74 33.99   1:11.11 (37.12)
    1:48.88 (37.77)   2:26.67 (37.79)
 4 Nguyen Tien, Hu 21 QDI        2:33.44  2:26.82    
  r:+0.82 32.98   1:10.02 (37.04)
    1:47.58 (37.56)   2:26.82 (39.24)
 5 Phan Gia, Man  16 HCM        2:35.08  2:28.23    
  r:+0.73 33.10   1:10.66 (37.56)
    1:49.17 (38.51)   2:28.23 (39.06)
 6 Nguyen Van, Nha 16 CTO        2:38.55  2:32.66    
  r:+0.85 34.58   1:13.76 (39.18)
    1:52.49 (38.73)   2:32.66 (40.17)
 7 Truong Minh, Gi 21 LAN        2:36.83  2:34.83    
  r:+0.81 34.13   1:13.85 (39.72)
    1:54.07 (40.22)   2:34.83 (40.76)
 8 Vo Minh, Dung  15 Q1        2:41.90  2:40.04    
  r:+0.78 34.97   1:15.67 (40.70)
    1:58.11 (42.44)   2:40.04 (41.93)