Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 325 Women 400 LC Meter Freestyle Relay
====================================================================
     KLQG: # 4:01.62 2009   , Tp. Ho Chi Minh
             Tuyen, Hanh, Tam, Vy
  Team               Seed   Finals       
====================================================================
 1 HCM 'A'              NT  3:58.67#    
   1) Ho Nhat, Song Vy 17      2) r:+0.56 Nguyen Ng, B.Nuyen 14
   3) r:+0.75 Tran Tam, Nguyen 18  4) r:+0.49 Nguyen T., Kimuyen 18
       28.80  1:00.04 (1:00.04)
    1:29.10 (29.06)  2:00.68 (1:00.64)
    2:29.77 (29.09)  3:00.87 (1:00.19)
    3:28.42 (27.55)   3:58.67 (57.80)
 2 QDI 'A'              NT  4:11.28    
   1) Truong Thi, Kieu 17      2) r:+0.50 Nguyen Thi, Thao 20 
   3) r:+0.46 Hoang Thi, Hien 16  4) r:+0.44 Nguyen T, D.Linh 15 
  r:+0.80 30.66  1:02.65 (1:02.65)
    1:33.92 (31.27)  2:07.10 (1:04.45)
    2:38.18 (31.08)  3:11.11 (1:04.01)
    3:40.82 (29.71)  4:11.28 (1:00.17)
 3 DNG 'A'              NT  4:11.31    
   1) Vo T, Hong Tho 17       2) r:+0.00 Ng.T, Kim Oanh 24  
   3) r:+0.59 Tran Thi, Nga 16   4) r:+0.54 Tran T, Ngoc Anh 18 
       30.86  1:03.68 (1:03.68)
    1:34.08 (30.40)  2:06.66 (1:02.98)
    2:38.12 (31.46)  3:10.15 (1:03.49)
    3:40.11 (29.96)  4:11.31 (1:01.16)
 4 QNH 'A'              NT  4:19.36    
   1) Ng.T, Kieu Oanh 17      2) r:+0.46 Duong Thi, Thom 19  
   3) r:+0.61 Ngo Thu, Ha 13    4) r:+0.06 Le Thi, Ha My 14   
  r:+0.78 30.52  1:04.09 (1:04.09)
    1:33.91 (29.82)  2:06.66 (1:02.57)
    2:37.74 (31.08)  3:10.49 (1:03.83)
    3:41.85 (31.36)  4:19.36 (1:08.87)