Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 321 Women 100 LC Meter Butterfly
==================================================================
     KLQG: # 1:01.30 6/2012  Nguyen Thi Kim Tuyen, Tp. Ho Chi Minh
  Name      Age Team       Prelims   Finals       
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Nguyen T., Kim  18 HCM        1:10.13  1:02.86    
  r:+0.67 29.31   1:02.86 (33.55)
 2 Vo T, Hong Tho  17 DNG        1:10.79  1:05.60    
  r:+0.83 31.12   1:05.60 (34.48)
 3 Truong Thuy, Nh 15 HCM        1:09.41  1:06.60    
  r:+0.86 30.08   1:06.60 (36.52)
 4 Ngo Thu, Ha   13 QNH        1:09.41  1:07.08    
  r:+0.86 32.59   1:07.08 (34.49)
 5 Tran Thi, Nga  16 DNG        1:11.19  1:08.64    
  r:+0.97 32.51   1:08.64 (36.13)
 6 Vu Thi, Anh   16 DNI        1:12.02  1:08.93    
       32.62   1:08.93 (36.31)
 7 Nguyen Thi, Tha 20 QDI        1:10.87  1:09.31    
  r:+0.80 33.01   1:09.31 (36.30)
 8 Thai Ngoc, Mai  16 HNI        1:13.04  1:12.88    
  r:+0.83 33.77   1:12.88 (39.11)