Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 319 Women 100 LC Meter Backstroke
==================================================================
     KLQG: # 1:02.70 6/2012  Nguyen Thi Anh Vien, Quan Doi
  Name      Age Team         Seed   Finals       
==================================================================
 1 Duong Thi, Thom 19 QNH        1:06.00  1:06.15    
  r:+0.78 32.51   1:06.15 (33.64)
 2 Nguyen T, Ngoc  18 DNI        1:06.30  1:07.74    
  r:+0.58 33.06   1:07.74 (34.68)
 3 Nguyen T, D.Lin 15 QDI        1:07.00  1:09.76    
  r:+0.60 33.68   1:09.76 (36.08)
 4 Nguyen T, T. Ma 16 QDI        1:10.30  1:15.11    
  r:+0.73 36.61   1:15.11 (38.50)
 5 Pham Thi, Yen  13 QNH        1:16.00  1:16.55    
  r:+0.86 36.99   1:16.55 (39.56)
 6 Vo Thi, Ly    14 BDH        1:12.00  1:20.23    
  r:+0.83 38.34   1:20.23 (41.89)