Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 217 Men 400 LC Meter Freestyle Relay
====================================================================
     KLQG: # 3:29.82 12/2010  , Da Nang
             Giang, Dat, Tu, Phuoc
  Team               Seed   Finals       
====================================================================
 1 DNG 'A'              NT  3:37.39    
   1) Nguyen Van, Ty 23       2) r:+0.34 Chau B, Anh Tu 23  
   3) r:+0.35 Hoang Dinh, Long 23  4) r:+0.14 Hoang Quy, Phuoc 19 
  r:+0.85 26.58    54.25 (54.25)
    1:20.88 (26.63)   1:49.20 (54.95)
    2:16.07 (26.87)   2:45.07 (55.87)
    3:09.68 (24.61)   3:37.39 (52.32)
 2 QDI 'A'              NT  3:38.99    
   1) Tran Dang, Phuoc 16      2) r:+0.30 Pham, Hien 21    
   3) r:+0.00 Nguyen Tien, Hung 21 4) r:+0.27 Duong Thanh, Minh 24 
  r:+0.82 27.14    54.40 (54.40)
    1:20.46 (26.06)          
      2:16.16 ( )     2:45.31 ( )
    3:11.02 (25.71)   3:38.99 (53.68)
 3 LAN 'A'              NT  3:39.70    
   1) Dang Quoc, Vuong 19      2) r:+0.58 Nguyen Huu, Hien 23 
   3) r:+0.64 Truong Minh, Giau 21 4) r:+0.62 Pham Thanh, Nguyen 20
  r:+0.73 26.92    54.95 (54.95)
    1:22.50 (27.55)   1:51.35 (56.40)
    2:17.99 (26.64)   2:47.38 (56.03)
    3:12.68 (25.30)   3:39.70 (52.32)
 4 HCM 'A'              NT  3:39.71    
   1) Nguyen Huy, Dat 16      2) r:+0.65 Tang T, Bao Viet 17 
   3) r:+0.63 Tran Duy, Khoi 15   4) r:+0.48 Lam Quang, Nhat 15  
  r:+0.65 26.62    55.15 (55.15)
    1:21.68 (26.53)   1:50.41 (55.26)
    2:17.00 (26.59)   2:44.28 (53.87)
    3:11.24 (26.96)   3:39.71 (55.43)