Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 213 Men 100 LC Meter Breaststroke
==================================================================
     KLQG: # 1:01.60 12/2009  Nguyen Huu Viet, Hai Phong
  Name      Age Team       Prelims   Finals       
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Nguyen Huu, Vie 24 HPG        1:10.42  1:05.50    
  r:+0.89 31.08   1:05.50 (34.42)
 2 Huynh The, Vi  16 HCM        1:09.49  1:08.01    
       32.09   1:08.01 (35.92)
 3 Tran Duc, Tai  17 LAN        1:11.16  1:08.05    
  r:+0.77 32.02   1:08.05 (36.03)
 4 Nguyen Tien, Hu 21 QDI        1:10.23  1:08.63    
  r:+0.83 32.59   1:08.63 (36.04)
 5 Nguyen Van, Tha 17 DNG        1:10.17  1:09.00    
  r:+0.79 32.78   1:09.00 (36.22)
 6 Phan Gia, Man  16 HCM        1:10.90  1:09.76    
  r:+0.78 32.53   1:09.76 (37.23)
 7 Nguyen Van, Kho 15 HPG        1:11.71  1:11.34    
  r:+0.84 32.99   1:11.34 (38.35)
 8 Vo Minh, Dung  15 Q1        1:12.89  1:12.13    
  r:+0.73 33.40   1:12.13 (38.73)