Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 212 Women 100 LC Meter Freestyle
==================================================================
     KLQG: # 58.50 6/2010  Tran Tam Nguyen, Tp. Ho Chi Minh
  Name      Age Team       Prelims   Finals       
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Nguyen T., Kim  18 HCM        1:02.57   58.44#    
  r:+0.73 28.47    58.44 (29.97)
 2 Tran Tam, Nguye 18 HCM        1:01.37   59.85    
  r:+0.81 29.09    59.85 (30.76)
 3 Nguyen T, Ngoc  18 DNI        1:02.51   59.91    
  r:+0.89 29.49    59.91 (30.42)
 4 Nguyen T, D.Lin 15 QDI        1:02.86   59.99    
  r:+0.83 29.58    59.99 (30.41)
 5 Truong Thi, Kie 17 QDI        1:03.17  1:02.87    
  r:+0.81 30.52   1:02.87 (32.35)
 6 Tran T, Ngoc An 18 DNG        1:06.86  1:03.42    
     r:+0.86            
 7 Ngo Thu, Ha   13 QNH        1:04.21  1:04.48    
  r:+0.80 31.49   1:04.48 (32.99)
 8 Dinh Ngoc, Hiep 13 LAN        1:04.23  1:04.70    
  r:+0.78 29.86   1:04.70 (34.84)