Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 210 Women 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
     KLQG: # 28.41 6/2010  Nguyen Thi Kim Tuyen, Tp. Ho Chi Minh
  Name      Age Team       Prelims   Finals       
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Nguyen T., Kim  18 HCM         29.41   28.22#    
     r:+0.18            
 2 Truong Thuy, Nh 15 HCM         30.42   29.62    
 3 Vo T, Hong Tho  17 DNG         30.56   30.37    
     r:+0.37            
 4 Ng.T, Kieu Oanh 17 QNH         31.28   30.62    
     r:+0.61            
 5 Vu Thi, Anh   16 DNI         31.67   31.43    
     r:+0.74            
 6 Ng.T, Kim Oanh  24 DNG         31.93   31.66    
     r:+0.46            
 7 Vo Thi, Ly    14 BDH         32.35   32.79    
     r:+0.78            
 8 Ngo Thu, Ha   13 QNH         31.06   45.17