Vietnam Aquatic Sports Assoc.        Uploaded on 19/09/2012
  2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS - 12/09/2012 to 16/09/2012  
     2012 VIETNAM SWIMMING CHAMPIONSHIPS (HCM , VIE)      
 
 Event 101 Men 50 LC Meter Breaststroke
==================================================================
     KLQG: # 28.39 12/2010  Nguyen Huu Viet, Hai Phong
  Name      Age Team       Prelims   Finals       
==================================================================
             === Finals ===             
 
 1 Nguyen Huu, Vie 24 HPG         30.36   29.89    
     r:+0.41            
 2 Truong Minh, Gi 21 LAN         30.99   30.62    
     r:+0.31            
 3 Tran Duc, Tai  17 LAN         30.81   30.87    
     r:+0.49            
 4 Huynh The, Vi  16 HCM         31.54   31.80    
     r:+0.65            
 5 Nguyen Van, Nha 16 CTO         32.42   32.00    
     r:+0.40            
 6 Nguyen Van, Dat 18 THA         31.99   32.13    
     r:+0.35            
 7 Nguyen Tien, Hu 21 QDI         31.69   32.26    
 8 Nguyen Van, San 15 QTI         32.57   32.63    
     r:+0.31